o nás

Třída 2. A

Třídu 2. A naleznete v levém křídle přízemí staré budovy. Navštěvuje ji 19 žáků. 

Třída pracuje v programu Začít Spolu. 

Máme v tomto školním roce na 9 hodin týdně k ruce paní asistentku Vlastu Psutkovou.

Půlročním projektem, který nás bude provázet je: Ferda Mravenec, práce

 všeho druhu aneb žijeme v mraveništi. Také budeme dále krotit své "tygry" - zajímat nás 

budou vztahy mezi námi, ale i to jak jsme se proměnili my. Od konce září se zapojíme

do programu MISP - vzájemných masáží mezi dětmi.

Jedne den ve třídě Začít spolu

Běžný den ve třídě Začít spolu začíná komunitním kruhem, kde jsou děti seznámeni s průběhem celého dne, sdělují si zážitky, čtou deníky, zpívají, hrají jazykové hry - učí se vzájemnému naslouchání a ústnímu projevu. 

Následuje blok trivia - čtení, psaní a počítání. Děti pracují většinou individuálně, samostatně nebo i společně.

Po velké svačinové přestávce následuje blok center aktivit, kde si děti vybírají z nabídky práce jednotlivých center (matematika, čtení, psaní, ateliér, vědy). Pracují většinou ve skupině na společném úkolu. Výsledky jsou každý den prezentovány a hodnoceny.

Den je zakončen společným komunitním kruhem, kdy je hodnocena práce celého dne. Děti se společně rozloučí a odcházejí do družinky nebo na oběd.

Třídní pravidla


RANNÍ KRUH - TÉMATA:

po - deníčky po víkendu

út - pozvánky

st - prezentuji se

čt - představuji svou knížku

- vadí/ nevadí aneb co nás trápí

Vytvořili jsme si také nová pravidla: 

JAK PŘEŽÍT (nejen) 

V MRAVENIŠTI

která nám mají pomáhat při práci a soužití ve třídě.

Třídní pravidla se mohou během roku měnit a doplňovat v závislosti na potřebách práce a komunikace ve třídě.

1. JSME JEDEN TÝM

2. RESPEKTUJEME SVÁ PRAVIDLA

3. POMÁHÁME SI A SPOLUPRACUJEME

4. NASLOUCHÁME SI A HLÁSÍME SE O SLOVO

5. PRACUJEME POTICHU !!!

6. MLUVÍME PRAVDU

7. JSME ZODPOVĚDNÍ ZA SVÉ CHOVÁNÍ