o nás

Třída 1. A

Třídu 1. A naleznete v levém křídle přízemí staré budovy. Navštěvuje ji 19 žáků. Třída pracuje

v programu Začít Spolu.

Jedne den ve třídě Začít spolu

Běžný den ve třídě Začít spolu začíná komunitním kruhem, kde jsou děti seznámeni s průběhem celého dne, sdělují si zážitky, čtou deníky, zpívají, hrají jazykové hry - učí se vzájemnému naslouchání a ústnímu projevu. 

Následuje blok trivia - čtení, psaní a počítání. Děti pracují většinou individuálně, samostatně nebo i společně.

Po velké svačinové přestávce následuje blok center aktivit, kde si děti vybírají z nabídky práce jednotlivých center (matematika, čtení, psaní, ateliér, vědy). Pracují většinou ve skupině na společném úkolu. Výsledky jsou každý den prezentovány a hodnoceny.

Den je zakončen společným komunitním kruhem, kdy je hodnocena práce celého dne. Děti se společně rozloučí a odcházejí do družinky nebo na oběd.

Třídní pravidla

Během prvních dvou týdnů jsme se seznámili se školním řádem, chodem školy, budovou a zaměstnanci.

Vytvořili jsme si také svá třídní pravidla, která nám mají pomáhat při práci a soužití ve třídě.

Třídní pravidla se mohou během roku měnit a doplňovat, v závislosti na potřebách práce a komunikace ve třídě.

1. nasloucháme si

2. hlásíme se o slovo (pravidlo ruky) 

3. pomáháme si (pravidlo pomoci 3) 

4. pracujeme potichu