já a můj tygr

JÁ A MŮJ TYGR

Milí rodiče a děti,

v lednu se ke mně dostali 2 knížky manželů Kopsových: Tygr dělá uááá a Jak se krotí tygr, které mě nadchly natolik, že jsem se rozhodla z nich dětem vytvořit několika měsíční projekt. Knihy jsou primárně určeny dětem, které z různých příčin s obtížemi zvládají své chování, jako je hyperaktivita, ADHD apod.

Já si ale myslím, že opravdu každý máme v sobě schovaného svého Tygra, který v různých situacích "vystrčí drápy" a zavelí nám. A vůbec není špatné Tygra v nás poznávat a skamarádit se s ním a učit se ho krotit a zvládat.

Projekt bude probíhat formou her, diskusí, tvorbou pracovních listů, společné četby výše zmíněné knihy o školáčkovi Jakubovi: Tygr dělá uááá, skupinové a individuální práce. Děti by při této práci měly poznávat hlavně samy sebe, svou rodinu, své spolužáky a kamarády, své místo v třídním a školním kolektivu. Učit se pracovat se svými vlastnostmi, očekáváními, potřebami, chováním.

Prosím vám o vstřícnost a pomoc při zvládání některých úkolů a otázek. Mluvte, prosím, o projektu se svými dětmi. Budu ráda, pokud průběh práce i výsledky (pracovní listy shrneme do knihy) budou přínosem i pro vás.

Pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat nebo si knihy prohlédnou, ráda si na vás najdu čas.

Děkuji za spolupráci.   RD