CO SE U NÁS DĚJE

Projekt o stromech

Minulý týden jsme začali s mravenci velký projekt o Stromech. Jeho výsledkem bude Stromová kniha. Součástí bude i malý domácí projekt, který bude zadáván v TP. Mravenci by se jej měli snažit vypracovávat samostatně. Pokud vás požádají o pomoc, prosím, buďte jim nápomocni.

Níže je možné nahlédnout do PL domácího projektu.                                                 Děkuji. rd


 Matematický klokan

22. března 2019 se zúčastníme soutěže Matematický klokan v kategorii Cvrčci. 

Děti budou řešit úlohy ve své třídě ve stanoveném čase. Soutěž pořádá Jednota čes. matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrami matematiky PdF UP a algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Soutěž je plně hrazena Ministerstvem školství.

https://matematickyklokan.net


Etické dílny

V pátek 8. února jsme absolvovali první etické dílny. Paní Rút je připravila na téma: Jak se chránit v nebezpečných situacích. Na úvod dětem vyprávěla zážitek z vlastního dětství, jak se zranila, když byla doma sama s mladším bratrem. Potom se děti rozdělily do skupin, kde měly řešit, jak by se zachovaly, kdyby: Venčili pejska a on jim utekl do silnice, Byly doma samy a někdo zazvonil, Oslovil je cizí člověk a chtěl pomoci, Vybil se jim mobil a oni potřebovali zavolat rodičům apod..

Děti si zopakovaly čísla záchranného systému, vytvořily si plakát s pokyny, které by si měly zapamatovat a dodržovat je v případě situace, kdy jim jejich vlastní alarm říká, že není něco v pořádku. Zkusily si také zahrát situaci, co dělat, kdyby se ztratily.

Nakonec dostaly děti domácí úkol: zapsat si telefonní číslo na jednoho s rodičů a zapamatovat si jej. Podle hodnocení se dětem etické dílny s paní Rút líbily. Více fotografií naleznete ve fotogalerii. RD

Lidské tělo

V poslední únorové týdnu jsme se sice ve značně oslabené sestavě, ale s o to větším nadšením věnovali poznávání lidského těla. z tohoto bádání vznikly tyto úžasné plakáty v životní velikosti. Nahlédněte do galerie. RD

Jarní číslo Kouníka

Milí mravenci,

20. března je uzávěrka jarního čísla Kouníka. Byla bych ráda, kdybyste našli opět odvahu a 

přispěli svými vyprávěními, básničkami, křížovkami či jinými texty do naší "mravenčí rubriky".

Děkuji tímto dodatečně Evičce a Marušce, které se staly prvními průkopnicemi novinařiny 

v našem mraveništi a představily čtenářstvu naše Centra aktivit. RD

Pastelky pro Bali

Milí rodiče,

máme možnost se zapojit do charitativní akce. Děkuji za projevené sympatie. RD

Krabice od bot

V charitativním projektu KRABICE OD BOT jsme předali 91 krabic pro děti různých věkových kategorií. Děti pomáhaly s balením a psaním přání jednotlivým dětem. Moc děkujeme všem za spolupráci a Dáše Sedlákové, že přišla s nápadem. RD

Rodina

V listopadu jsme se věnovali svým rodinám. Poznávali jsme rodinné vztahy. Vytvářeli si rodinný strom, vyráběli jsme si rodinné knížky. 

Krásné bylo společné sdílení toho, co nás o členech našich rodin zaujalo, co jsme nevěděli, některá "krásná" jména a osudy našich předků. Navzájem jsme se více poznali, ale zároveň jsme více poznali naše rodiny, naše zázemí, naše předky a sílu, která z našich rodin k nám putuje.

Někteří se dokonce rozhodli své rodinné stromy nezahrnout do svých rodinných knížek, ale doma si je zarámovat a pověsit jako obraz.

Myslím, že nás to moc bavilo! Podívejte se do galerie na pár fotek. rd

Masáže

V pátek proběhla první lekce masáží dětí navzájem. Děti byly nadšené a líbilo se jim to. Čekají nás ještě další dvě lekce. Poté by děti mohly získat "masérský certifikát".

Škoda jen, že se dětem stále nedaří dodržovat smluvená pravidla o společné práci, protože tak mizí kouzlo vzájemného okamžiku spoluprožívání a klidu, který je na většinu zažití a prožití učení a zapamatování prožitku potřeba.

Listohrátky

11.10.2018

Využili jsme krásného počasí babího léta a vyrazili do Kounického háje na "listohrátky". Nasbírali jsme pár listů a pospojovali je do girland a drobných listových ornamentů, kterými jsme podzimně ozdobili kapličku. Zítra si ještě trochu povyprávíme o historii místa. Více foto v galerii. RD