info rodičům

Vzhůru na palubu, dálky volají

organizace konce školního roku

Milí rodiče, 

neúprosně se nám blíží konec školního roku a je třeba dát do pořádku učebnice a věci, které mají děti doma a ve škole.

Třídní fond s vaším svolením převedu do dalšího školního roku. Je k nahlédnutí zde na webu nebo u mne. Číslo dětem zůstává.

V pondělí udělejte prosím s dětmi doma "revizi pokojíků" a do školy doneste vrátit učebnici ČJ (růžová) Nové školy. Do příštího roku nám zůstane jen 3. díl matematiky, kde jsme se ještě nevěnovali Bilandským penězům, a ten zůstane ve škole.

Oba díly matematiky, písanky, PS Čj si děti mohou ponechat doma a procvičovat si o prázdninách :-).

Součástí každodenního rituálu by mělo být i společné čtení s kontrolou porozumění. Děti si mohou přečtené knihy dopisovat do svých čtenářských deníků.

Domů na prázdniny dostanou také flétnu a flétnové noty a zpěvník, který si ale zase opět v září přinesou zpět do školy.

Děti také domů donesou svá portfolia. Prosím, projděte s nimi jejich práce, popovídejte si o nich, určitě se rádi pochlubí.  Poté portfolia vyprázdněte a v září opět pošlete do školy.

Stromovou knihu, Knížku Ferdy Mravence si ponechejte doma, těšte se z nich nebo si dopracujte nedokončené úkoly, když budou venku padat trakaře.

Na prázdniny si děti přinesou také deník. Bude na jejich vůli, kolik z něho využijí. Ale myslím, že bude hodit nejenom na začátku školního roku. Ale klidně mohou pokračovat v psaní svého celoročního deníku nebo to kombinovat.

Díky.

P. S. Kdybych na něco zapomněla, klidně se mi připomeňte.

poslední týden

změna rozvrhu: Celý týden budou jen 4 vyučovací hodiny denně.v

úterý 25. 6. Den v přírodě - konec kolen 13 hod., info v TP

středa 26. 6. úklid třídy, učebnice ad.

čtvrtek 27. 6.  odměny a vyhodnocování školního roku třídní i celoškolní, fotbalové utkání devítka versus učitelé

pátek 28. 6. 1. vyučovací hodinu - vysvědčení, 9,30 slavnostní rozloučení s deváťáky na úřadě

Tak ať to nalodění přežijeme ve zdraví! RD

Ředitelské volno

6., 7.  5. vyhlašuje ředitel školy volné dny. I MŠ Kounice má omezený provoz, prosím, informujte se. RD

Fotografování

14. 5. proběhne fotografování. Chcete-li využít možnosti individuální fotografie nebo skupinové s kamarády, prosím, vyplňte dotazník na zadní straně TP. Předejdeme tím organizačním zmatkům. Děkuji. RD

Plavání

Pozor změna odjezdu na plavání! Počínaje 3. lekcí 3. 5. budeme mít sraz v 7,00 u úřadu městyse Kounice. Odjezd nejpozději 7,15. Děkujeme za pochopení. RD


Čtvrtletí

Přijďte se zeptat na své děti. Domluvte si, prosím, konzultace ve čtvrtletí, ať víte, jak váš mraveneček funguje ve společenství a čemu se již naučil a co ještě musí zvládnout do konce školního roku. Konzultace mohou být s dítětem nebo bez. Upřednostňuji s dítětem, lze totiž uzavřít smlouvu a dítě dobře vnímá vzájemnou komunikaci mezi učitelem a rodičem, když je její součástí.

Těší se RD

Plavání

Plavání začíná 12. 4. 2019. 

Děti by s sebou měly mít na plavání: ručník, plavky, mýdlo, dlouhovlasí - koupací čepici, svačinu, pití. Do školy: Desky s TP, žákovskou knížkou, penál.

Pro velký počet účastníků budeme na kurz plavání odjíždět na dvakrát - po dvou skupinách. Druháci budou odjíždět v první vlně v 6,55 od pošty. Třeťáci a poté čtvrťáci budou odjíždět v druhé vlně v 7,30. Děti z Bříství budou muset přijíždět autobusem o hodinu dříve a na plavání pojedou s první skupinou. 

Na cestu se od rodičů vybírá příspěvek 200,- Kč. Na konci kurzu se příspěvek vyúčtuje a za absence se budou peníze vráceny. RD

2. kolo sběru papíru

Uskuteční se v prvním a druhém dubnovém týdnu od 2. - 9. 4. (úterý až úterý). Sběr můžete vozit a nosit k bočnímu vchodu haly vždy ráno před vyučováním, po vyučování nebo jindy po domluvě se školníkem. Prosím dbejte ráno bezpečnosti a pokynů služby, která bude řídit plynulý provoz. Děkujeme. 

Potvrzení na plavání

Prosím nechte potvrdit lékařem vašeho dítěte formulář a do konce března jej doručte do školy (stačí kopie). Tento formulář můžete použít i na další akce svého dítka (kurzy, sportovní akce, letní tábory apod.). Platnost je 2 roky. Pokud už takový formulář vlastníte (např. z loňského tábora), udělejte kopii a doručte. Děkuji za vstřícnost. RD

Kurz plavání

Kurz plavání bude probíhat v bazénu v Čelákovicích každý pátek (samozřejmě mimo  velikonočních prázdnin). První lekce 12. dubna, poslední lekce 21. června - celkem 10 lekcí. Děti si s sebou budou brát ručník, plavky, koupací čepici, mohou čisté žabky do bazénu, mýdlo, hřeben - vše v igelitové tašce nebo nepromokavém vaku, svačinu, pití a penál v batohu. Návrat do školy bude v průběhu třetí vyučovací hodiny. RD

Třídní fond

Vážení rodiče, prosím nahlédněte do stavu svého konta a pokud shledáte, že jste v minusu, navyšte konto max. částkou 500,- Kč. Mnohokrát děkuji. RD

Vánoční centra aktivit - vánoční dílničky

Milí rodiče, prarodiče, sourozenci,

srdečně vás s dětmi zveme na tradiční vánoční dílničky - centra aktivit. Budou se konat poslední školní den letošního kalendářního roku, tj. ve čtvrtek 20. prosince 2018 dopoledne v době výuky. Přijďte s námi strávit předvánoční čas a pobýt chvíli s námi ve třídě nejen ve školních lavicích. 

Více info v posledním TP. RD

Třídní schůzka ve čtvrtletí

Vážení rodiče,

třídní schůzka se posouvá o půl hodiny. Začátek je tedy 12. 11. od 17,30! Jste srdečně zváni. Na pořadu bude domácí příprava, zapomínání a školní speciální pedagog. 

Děkuji za pochopení.  RD

Konzultace

Samozřejmě osobní individuální konzultace uvítám. Prosím domlouvejte si termíny v příštích dvou týdnech. Můžeme setkání naplánovat s dítětem nebo bez již po skončení vyučování (krom úterý, to až po 13,45). RD

rodina - listopadové téma

Milí rodiče, 

posílám dotazník pro tvorbu rodinné knížky, které se budou děti věnovat v listopadu. Prosím o vyplnění dle vašeho uvážení do 4. listopadu 2018. Děkuji. RD

26. 10. 2018

V pátek 26. 10. 2018 bude vyučování ukončeno v 11,30 v rámci oslav Dne republiky.

Sběr papíru

Sběr starého papíru proběhne od 5. do 9. listopadu. Vozit a nosit papír můžete každý den před vyučováním k bočnímu vchodu do skladu haly. Odpoledne můžete nosit a vozit po předchozí domluvě se školníkem. Dbejte, prosím, pokynů deváťáků, kteří budou pomáhat při organizaci s ranní dopravou před školou. Děkujeme. RD

Třídní fond

Vybírám do třídního fondu 1000,- Kč na veškeré výdaje během celého školního roku (pracovní sešity, sešity, výtvarné potřeby, SRPŠ, příspěvek na kopírování, masáže, výlety, exkurze, divadla ad.). Prosím sledujte stav vašeho konta.

Kdo máte stále přeplatky, doplňte jen stav konta do 1000,-. Děkuji. RD

Bačkory

Prosím, dejte dětem již na první den přezůvky. Díky. RD

Obědy a družina

Přihlášky obdrží děti první školní den 3. 9 2018. Kdo bude chtít oběd a družinu již od úterý - nahlásí se mi. Vyplněné navraťte co nejdříve. RD

Setkání nad organizací školního roku 2018/2019

Setkání se uskuteční 11. 9. v úterý od 17 hodin ve třídě a jste srdečně zvání. RD

školní rok 2018/2019


Sběr

Ze sběru starého papíru jsme obdrželi 30,- Kč na žáka a 40,- Kč na odměnu pro děti, které sběr přinesly. Odměnu děti dostanou společně s vysvědčením. Sběr přineslo pouze devět dětí?!

Dohodli jsme se, že si dopřejeme točenou zmrzlinu ze zmíněného obnosu. Pokud by k tomu nedošlo, každému dítěti připíšu 30,- Kč na jeho konto. RD


Pracovní sešity, třídní fond pro příští školní rok

Protože jsme nestihli projít všechno učivo v psaní a matematice, ponecháme si zbytek druhého a třetí díl písanky a PS 2 matematiky do dalšího školního roku. Nákup dalších pracovních sešitů vyřešíme až v září následujícího roku, kdy vás požádám o váš laskavý souhlas s příspěvkem na nákup PS sešitů pro výuku ve druhém ročníku. Předběžně se bude jednat o PS na český jazyk a matematiku, písanky a sešity v hodnotě cca 400,- Kč. 

Stav třídního fondu bych s vaším svolením převedla také do následujícího školního roku. Pokud byste někdo chtěl účet ke konci roku vyrovnat a finance vrátit, prosím ozvěte se mi. 

Děkuji. RD

Poslední školní týden

PONDĚLÍ 25. 6. - PŘEBOR ŠKOLY VE SKOKU VYSOKÉM

Den strávíme ve třídě, během prvních hodin budeme soutěžit ve skoku vysokém. Konec vyučování v 11,50. Děti budou potřebovat kraťasy, tričko, obuv do tělocvičny. Domů si odnesou odpoledne všechny věci na TV.

ÚTERÝ 26. 6. - DEN V PŘÍRODĚ

Sraz v 8,00 před školou. Děti půjdou ve skupinách po různých stanovištích s úkoly. Návrat ve 13,00. S sebou do batohu: pití, svačinu, pláštěnku. Na sebe obuv a oblečení do přírody, pokrývku hlavy, nastříkat se repelentem. Po ukončení akce oběd a družina.

STŘEDA 27. 6. 

Den strávíme ve třídě úklidem, tříděním věcí, balením. Konec v 11,50. Děti si domů odnesou svá portfolia. Prosím, projděte je s nimi, popovídejte si o jejich práci. Šanony vyprázdněte, děti si je opět přinesou v září do druhé třídy.

ČTVRTEK 28. 6.

Celoškolní odměňování a od 10 hod. fotbalové utkání devítka a učitelé. Konec v 11,50 obědem. Děti si domů odnesou přezůvky. V šatně vždy zůstává velké množství zapomenutých a poztrácených věcí. Postrádáte-li něco, stavte se v týdnu a projděte je.

PÁTEK 29. 6.

Předávání vysvědčení v průběhu 1. vyučovací hodiny. Od 9 hod. slavnostní rozloučení s deváťáky na úřadě městyse. Není družinka ani oběd.


Procvičování

K procvičování učiva doporučuji ještě stránky společnosti Fraus www.skolasnadhledem.cz.

A nové webové stránky k Hejného matematice www.objevujimatematiku.cz.


Prázdninový deník

Milí rodiče,

vytvořila jsem dětem Prázdninový deník, který děti dostanou s vysvědčením. Krom běžných zápisků, obrázků, lepení vstupenek a zážitkových fotografií a mnoha dalšího vám poskytne i možnost opakování a procvičování učiva ze psaní a matematiky.

Neberte to, prosím, jako "šikanu". Není nutné vyplnit vše! Ale trocha opakování během dvou měsíců letních radovánek jistě neuškodí :-), třeba za deštivých dnů. Ale ty letos snad vůbec nebudou :-). RD

Konzultace

Na konzultace ohledně prospívání vašeho žáčka se prosím dotazujte mailem nebo telefonicky. Nabízím je v nadcházejícím týdnu 16. - 20. 4. vždy po vyučování do 15. hod, ve středu 18. 4 až do 17. hod.  Nebo v po 23. 4. po 17 hod  v době konání třídních schůzek.

Děkuji za pochopení a těším se na setkání. RD

Masáže MISP

Lektorka masáží v naší škole paní Šafránková je na mateřské dovolené se svou třetí ratolestí. Dohodli jsme se tedy na přeložení masáží na začátek školního roku 2018/2019 do druhé třídy. Výše přikládám poskytnuté materiály pro vaši další informaci. RD

Pero

Blíží se čas prvních písanek a psacího písma a také pomalého přechodu na klasické pero. Všimla jsem si, že některé děti mají již v penále pero připravené. Myslela jsem původně, že dětem koupím jednotná pera bombičková s klasickým hrotem a trojhranným úchytem, ale asi je to zbytečné. V týdenním plánu posílám dotazník, prosím odpovězte mi. Kdo byste měli zájem, mohu pera zbytku třídy zakoupit hromadně. Díky RD

Vši

Ve třídě se vyskytly vši. Prosím zkontrolujte dětem hlavy. V případě výskytu ošetřete opakovaně vhodným šamponem. Dezinfikujte i ostatní věci, které přišly s hlavou do styku: ložní prádlo, oblečení, čepice, polštářky, plyšáci, hračky ad. Některé věci se dají dát i přes noc do mrazáku v igelitovém pytli, prý to také zabírá.  

Děkuji za pochopení. RD

Masáže MISP

Vzájemné masáže dětí (děti dětem)

Rádi bychom se s naší třídou zapojili do této zajímavé aktivy, která je v naší škole již vyzkoušená. Jedná se o vzájemné masáže mezi dětmi. Sama jsem loni absolvovala jednu hodinu náslechu a byla jsem nadšená a zároveň dojata, jak se děti k sobě a sobě věnovali a chovali. Myslím si, že je toto i jedna z cest, jak ve třídě předcházet negativnímu, agresivnímu chování a šikaně. Do projektu by se zapojila i druhá první třída. Máte-li možnost, podívejte se na webové stránky projektu.

 https://misp.cz/

Děti se do projektu zapojují jen se souhlasem rodičů, proto vás obešlu dotazníkem. Lektorku kurzu bychom hradili z TF. Dotazník pošlu v prvním týdnu nového roku, prosím o návratku po neděli. 

Děkuji za spolupráci. rd

Čtecí chvilky

Po Vánocích nám přibudou do vyučování "čtecí chvilky". Děti si budou nosit do vyučování knížku, kterou si samy vyberou a ze které si budou během vyučování samy číst. Poté si budeme o přečteném povídat a dělat různé úkoly na naslouchání a porozumění čtenému textu. Pokud najdeme vhodné místo v už tak malé naší třídě, budou si děti moci knížku nechávat ve škole.

Čtenářské dílny

Jsem moc potěšena, jak již mnoho dětí začíná ojevovat nádherný svět knih. Nosí do třídy představovat své nové nebo dokonce i přečtené knihy. Láká je knihy číst a objevovat tak svět představivosti a fantazie. Kéž by jim to dlouho vydrželo! 

Zavedeme tedy po vánocích "čtenářské dílny". V nich budou všichni moci, po dohodě pravidel, představit knihu, kterou doma čtou nebo přečetli. A učinit si zápis do čtenářského listu - čtenářského deníku. 

A co vy rodiče, také ještě rádi čtete? :-) RD


Adventní kalendář

Prosím vás o pomoc s přípravou adventního kalendáře do třídy. 

Děti si donesou ve čtvrtek domů papírový sáček, který bude součástí třídního adventního kalendáře. Do čtvrtka by si měli připravit jeden malý dárek (aby se do sáčku pohodlně vešel) s jednoduchým (zajímavým, vtipným) úkolem (např. hádanka apod.), který napište společně tiskace na proužek papírku a přiložte k dárku do sáčku a zalepte. 

Sáček děti donesou zpět do třídy v pátek, kdy kalendář společně doděláme.

Děkuji za vstřícnost. RD

Toulcův dvůr - výlet

28. 11. jedeme s 1. B na výlet do Toulcova dvora https://www.toulcuvdvur.cz , kde nás čeká naučný program Bude zima, bude mráz. Odjezd bude 7,45 od Kounické hospůdky autobusem do Hostivaře. Program začíná v 9,30. Návrat v 13,30 a poté ještě oběd. S sebou  vhodné oblečení a obutí dle počasí (část programu se odehrává venku na pozemcích - dvoře a zahradách Toulcova dvora, část v učebnách - nohy v teple, kulicha, rukavice), svačinu, pití. Program a cesta budou hrazeny z třídního fondu. Děti, které chodí do ranní družinky, přivede pí uč. Dovole. RD

Konzultace

Pokud máte zájem o konzultace s dětmi či bez dětí, domluvte si prosím schůzku telefonicky nebo mailem. Děkuji RD

Sběr papíru a víček

Sběr papíru a víček proběhne v následujícím pracovním týdnu 6. - 10. 11. 2017. Papír můžete vozit vždy před začátkem vyučování nebo jindy po domluvě se školníkem do skladu ve sportovní hale. Dbejte, prosím, bezpečnosti a pokynů školníka a žáků, kteří budou se sběrem pomáhat.

Víčka mohou děti nosit přímo do třídy. RD

Setkání rodičů nad psaním

Změna termínu.

Po vaší zpětné vazbě, hodně chlapců chodí ve středu na trénink fotbalu, jsem změnila termín "setkání".

Čtvrtek 9. 11. od 17,30 ve třídě, s dítětem nebo bez. 

Co se naučíte?:-) Prstovou rozcvičku, správné držení tužky, pera, postup uvolňování, poznáte speciální pomůcky vhodné pro počáteční psaní, vybarvíte si svou mandalu. 

Foto (poprvé ve škole)

Již mám k vyzvednutí fotografie "Poprvé do školy" od Hanky Schovancové. Cena 130,- RD

Kdo mi nedonesl peníze za foto, odečetla jsem z třídního fondu. RD

Vánoční fotografování

Nabídka "Vánoční fotografování" od Hanky Schovancové

Jedná se o sérii 4ks fotografií s kalendářem, cena byla vždy okolo 250 - 300 Kč (bude upřesněna dle ceny kalendáře). Je možnost vyfotit se i se sourozencem dohromady.

Prosím o odpověď zda máte nebo nemáte zájem do týdenního fondu. R

Prosba o foto

Vážení rodiče,

obracím se na vás s prosbou. Rádi bychom si vyrobili rodinné listy. Potřebovali bychom od vás poskytnout rodinné fotografie, kde jste celá rodina (nejužší kruh rodinný), které bychom mohli rozstříhat, nalepit a doplnit obrázky a popisy. Pokud takové nemáte nebo nemůžete poskytnout, nabízím možnost barevného okopírování ve škole, které bych zařídila, a originály vám vrátila.

Děkuji za vstřícnost a pochopení. R

Kazoo

Zakoupila jsem dětem do třídy hudební nástroj kazoo. Dětem se moc líbí a někteří projevili zájem mít jej i doma. Kdo byste měli zájem, stojí 29,- a ještě mi nějaké zbyly nebo mohu přiobjednat. Dejte mi, prosím vědět přes týdenní plán. Děkuji. R

Kazoo vyprodáno, až dokoupím, dám zájemcům vědět. :-) R

Organizace školního roku a info

Omlouvám se za špatné informace ohledně volna v 2. pololetí školního roku. Níže by mělo být již všechno vpořádku. Můžete plánovat a rezervovat dovolené. :-) Pokud jste již vyplnili v ŽK, vlepte prosím nové info na zaslaném letáčku. Díky. R.

Základní škola Kounice, okres Nymburk (email: zskounice@volny.cz) www.zskounice.cz

 • Adresa: Základní škola Kounice, okres Nymburk, Kounice 363, 289 15 Kounice
 • Třídní učitelka: Mgr. Radka Doktorová (radka.doktor@seznam.cz, 737 815 616 soukr. mobil)
 • Web třídy 1. A: https://1-a-skola-kounice.webnode.cz/
 • Zástupce pověřený vedením školy: Jaroslav Urban (321 695 873)
 • Zástupce ředitele: Libuše Čelakovská (321 695 873, sborovna 774 777 053)
 • Výchovný poradce: Mgr. Vendula Dovole
 • Ekonomka: Dita Hybnerová (321 695 873, 774 777 110)

Družiny:

 • Námořnická (Blanka Kalinová: 720 576 168) - kmenová družina 1. A
 • Pirátská (Alenka Podveská: 774 777 152) - kmenová družina 1. B
 • Pohádková (Maruška Koubková: 774 777 112)
 • V kuchyňce (Vlasta Psutková: 774 714 508)
 • Školní jídelna: 722 207 002

Školní kalendář:

 • Listopad 2017: individuální konzultace ve čtvrtletí
 • 7. 11. Pedagogická rada
 • Leden 2018: individuální konzultace v pololetí
 • 23. 1. pedagogická rada
 • 31. 1. pololetní vysvědčení
 • 6. a 7. 4. zápisy do 1. třídy
 • Duben 2018: individuální konzultace ve čtvrtletí
 • 24. 4. pedagogická rada
 • Červen 2018: individuální konzultace ve čtvrtletí
 • 22. 6. pedagogická rada
 • 29. 6. výroční vysvědčení

Termíny prázdnin 2017/ 2018

 • Volné dny (ředitelské volno): 29. 9. a 22. 12. 2017
 • Podzimní: čtvrtek, pátek 26. a 27. 10. 2017
 • Vánoční: od soboty 23. 12. do úterý 2. 1. 2018
 • Pololetní: 2. 2. 2018
 • Jarní: týden od 12. 2. 2018
 • Velikonoční: čtvrtek a pátek 29. a 30. 3. 2018
 • Hlavní: od soboty 30. 6. do neděle 2. 9. 2018

Začátek školního roku

Slavnostní zahájení školního roku se uskuteční 4. 9. 2017 od 8. 00 hod. Sejdeme se před branou školy. Děti do třídy uvedou deváťáci po prvním zazvonění a projevu paní starostky.

Poté půjdeme do třídy, kde děti přivítají tř. učitelé. Ve třídě bude představení prvňáčků, obdarovávání, představení družinářek, první společná chvilka se mnou, organizace. 

Dětem s sebou dejte školní bahoh, aktovku.

Těší se pančelka Radka

Druhé setkání rodičů

Druhé setkání rodičů se uskuteční 7. 9. od 18 hodin  ve třídě. Projdeme se společně programem Začít spolu. Probereme organizační záležitosti. Děkuji za účast. R

Další třetí setkání bychom věnovali Hejného matematice.

Info z prvního setkání 13. 6. 2017

1. Seznam věcí, které budou děti potřebovat (Dohodlo se, že se z částky 1000,- zaplatí i nový koberec do učebny a částka se případně do třídního fondu navýší). Seznam dole v příloze.


2. Přihláška na stravování ve školním roce (vyřiďte prosím do 5. 9. 2017), přihlášky jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny nebo na vebu školy.

3. Genetická metoda čtení a Hejného matematika (v příloze, k matematice osobně na dalším setkání rodičů v září).

4. Organizace školního roku 2017/2018 (děti dostanou zvací dopis na 1. školní den, který bude 4. 9. od 8 h, první den bude slavnostní zahájení, v ostatních dnech děti budou mít výuku 4 hod denně, v dalších týdnech dle rozvrhu).

5. Družina (prosím předběžně o zájem ranní a odpolední družiny (6,50 - 7,50 ráno, odpoledne po vyučování do 16,30), závazně se budete moci přihlásit v první školní den.

6. Omluvenky  - absenci dítěte nahlásit do 24 hodin, děti mají být omluveny zákonným zástupcem do 3 pracovních dnů, zameškanou práci domluvit osobně s učitelem, stejně tak dlouhodobější absenci (plánovaná dovolená apod.)

7. Desatero pro dobrý start

8. Váš školáček - jak oslovovat, jaké zájmy, záliby, zvláštnosti

Seznam věcí do první třídy